Dispozitiile primarului

 

Nr. Data DISPOZIŢIA Doc.
Ataşat 
1 08.01.2018 Dispozitie  privind  convocarea  sedintei    de  indata  a Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 9 IANUARIE 2018 click
2  09.01.2018  Dispozitie privind  exercitatearea controlului financiar
preventiv propriu în cadrul Primariei comunei Agapia,
judetul Neamt
click
3  10.01.2018  Dispozitie privind  desemnarea doamnei ILIOI ELENA-
DOINA, SECRETAR UAT Agapia, ca responsabil cu
preluarea trimiterilor postale si comunicarea actelor de procedura
click
4  12.01.2018  Dispozitie privind  incadararea domnului PANGA
GHEORGHITA IN POSTUL de Sef Serviciu Voluntar
pentru Situatii de Urgenta in cadrul Primariei
comunei Agapia, incepand cu data de 15.01.2018
click
5  12.01.2018  Dispozitie privind  incadararea domnului TOMI VALER
in postul de FOCHIST, in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Varatec din cadrul Primariei comunei Agapia, incepand cu data de 15.01.2018
click
6  15.01.2018  Dispozitie privind  aprobarea componentei
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) al comunei Agapia, judetul Neamt pentru anul 2018
click
7  15.01.2018  Dispozitie privind  privind componenta
CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (COAT) pentru situaţii de urgenţă al comunei Agapia, judeţul Neamţ , in anul 2018
click
8  15.01.2018  Dispozitie privind reactualizarea Comisiei pe problema de aparare(CPA) in anul 2018 click
9  15.01.2018  Dispozitie privind desemnarea agentului de inundatii in 2018 click
10  26.01.2018  Dispozitie  privind  convocarea  sedintei    ordinare  a Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 31 IANUARIE 2018 click
11  30.01.2018  Dispozitie privind acordarea stimulentului educational ( tichet de gradinita) click
12  30.01.2018  Dispozitie   privind   acordarea   indemnizatiei   pentru persoana cu handicap click
13  30.01.2018  Dispozitie   privind   acordarea   indemnizatiei   pentru persoana cu handicap click
14  30.01.2018  Dispozitie  privind  modificarea  dreptului  de  alocatie familiala de sustinere click
15  30.01.2018  Dispozitie   privind   incetarea   dreptului   de   alocatie familiala de sustinere click
16  30.01.2018  Dispozitie   privind   incetarea   dreptului   de   alocatie familiala de sustinere click
17  30.01.2018  Dispozitie   privind   modificarea   dreptului   de   ajutor social click
18  30.01.2018  Dispozitie   privind   modificarea   dreptului   de   ajutor social click
19  30.01.2018  Dispozitie   privind   modificarea   dreptului   de   ajutor social click
20  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Vasiliu Mihai incepand cu data de 01.01.2018 click
21  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ilioi Elena-Doina , incepand cu data de 01.01.2018 click
22  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ursu Luminita, incepand cu data de 01.01.2018 click
23  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Miron Vasile, incepand cu data de 01.01.2018 click
24  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Melinte Elena, incepand cu data de 01.01.2018 click
25  30.01.2018  Dispozitie    privind    stabilirea    salariului    domnului Oltianu Ovidiu, incepand cu data de 01.01.2018 click
26  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Irimia Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
27  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Lates Mircea, incepand cu data de 01.01.2018 click
28  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Cucos Liliana, incepand cu data de 01.01.2018 click
29  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Zama Cristian, incepand cu data de 01.01.2018 click
30  30.01.2018  Dispozitie    privind    stabilirea    salariului    domnului Nastasa Neculai, incepand cu data de 01.01.2018 click
31  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului doamnei Ripanu Niculina, incepand cu data de 01.01.2018 click
32  30.01.2018  Dispozitie    privind    stabilirea    salariului    domnului Baicanescu ionel, incepand cu data de 01.01.2018 click
33  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Iliescu Gheorghita, incepand cu data de 01.01.2018 click
34  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului
Hanganu Vasile, incepand cu data de 01.01.2018
click
35  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Ionita Alexandru, incepand cu data de 01.01.2018 click
36  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Movila Iulian Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
37  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului Vrajitoru Marius-Gheorghe, incepand cu data de
01.01.2018
click
38  30.01.2018  Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Nica Constantin, incepand cu data de 01.01.2018 click
39  30.01.2018  Dispozitie  privind stabilirea salariului doamnei Iacob Viorica,  incepand cu data de 01.01.2018 click
40  30.01.2018  Dispozitie  privind  incadrarea  Serviciului  Voluntar pentru  Situatii  de  Urgenta(SVSU)  in cadrul  comunei Agapia, judetul Neamt click
41  30.01.2018  Dispozitie privind planificarea concediilor de odihna pe anul 2018 click
42  30.01.2018  Dispozitie    privind    aprobarea    Planului    anual  de perfectionare profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual pentru 2018 click
43  06.02.2018  Dispozitie    privind    stabilirea    sarcinilor    ce    revin agentilor economici in caz de mobilizare si  razboi click
44  09.02.2018  Dispozitie  privind  aprobarea  componentei  Comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la nivelul comunei Agapia click
45  13.02.2018  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia in data de 16.02.2018 click
46  15.02.2018  Dispozitie privind modificarea componentei CLSU pentru anul 2018 click
47  19.02.2018  Dispozitie    privind    constituirea    Comisiei    pentru constatarea pagubelor, evaluarea acestora si stabilirea raspunderii civile pentru pagubele produse de zimbri si   alte specii din fauna salbatica, pe raza comunei Agapia , judeţul Neamţ in  anul 2018 click
48  20.02.2018  Dispozitie   privind   privind   finalizarea   activitatii de inspectie  fiscala  si  centralizarea  rezultatelor  privind activitatea de inspectie fiscala pentru anul 2017 click
49  20.02.2018  Dispozitie privind inventarierea anuala a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Agapia, judetul Neamt, in 2018 click
50  23.02.2018  Dispozitie   privind   convocarea   sedintei  ordinare   a Consiliului   local   al   comunei   Agapia   in   data   de 28.02.108 click
51  26.02.2018  Dispozitie privind instituirea serviciului de permanenta in  cadrul  Primariei  comunei  Agapia,  in  intervalul 26.02.2018 -1 .03.2018, ora10.00 ca  urmare a emiterii  atentionarii  meteorologice  Cod portocaliu de precipitatii abundente si intensificari ale vantului click
52  26.02.2018  Dispozitie privind incetarea dreptului de stimulant educational( tichet de gradinita) click
53  26.02.2018  Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare
pentru persoana cu handicap
click
54  26.02.2018  Dispozitie privind stabilirea dreptului de alocatie
familiala de sustinere
click
55  26.02.2018  Dispozitie privind stabilirea dreptului de alocatie
familiala de sustinere
click
56  26.02.2018  Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
57  26.02.2018  Dispozitie privind modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
58  26.02.2018  Dispozitie privind incetarea dreptului de alocatie
familiala de sustinere
click
59  26.02.2018  Dispozitie privind modificarea dreptului de ajutor social click
60  26.02.2018  Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social click
61  26.02.2018  Dispozitie privind modificarea dreptului de ajutor social click
62  26.02.2018  Dispozitie incetarea dreptului de ajutor social click
63  26.02.2018  Dispozitie  privind incetarea dreptului de stimulant educational( tichet de gradinita click
64  01.03.2018  Dispozitie  incetarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
65  01.03.2018  Dispozitie incetarea dreptului de stimulent educational( tichet de gradinita) click
66  02.03.2018  Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia din data de 06.03.2018 click
67  05.03.2018  Dispozitie    privind    constituirea    Comisiei    pentru constatarea  pagubelor  ,  evaluarea  acestora  si stabilirea raspunderii civile pentru pagubele produse de zimbri si  alte specii din fauna salbatica, pe raza comunei Agapia , judeţul Neamţ in  anul 2018 click
68  06.03.2018  Dispozitie privind completarea ordinii de zi a sedintei
extraordinare a Consiliului local al comunei Agapia
Judetul Neamt, in data de 6 martie 2018
click
69  07.03.2018  Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei  ABORŞOAIE MARIA click
70  18.03.2018  Dispozitie privind   aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Primariei comunei Agapia, judetul Neamt click
71  20.03.2018  Dispozitie privind rectificarea actului de deces
nr.11/2017
click
72  23.03.2018  Dispozitie   privind   convocarea   sedintei  ordinare   a Consiliului  local  al  comunei   Agapia  din  data  de 30.03.2018 click
73  23.03.2018  Dispozitie privind modificarea si completarea
Dispozitiei nr. 185 din 31.08.2016
click
74  23.03.2018  Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor la obiectivul “Extindere retele electrice de distributie publica, loc. Agapia, com.Agapia- zona PT1 Agapia, judetul Neamt click
75  23.03.2018  Dispozitie  privind constituirea Comisiei de receptie  la terminarea  lucrarilor  la  obiectivul  “Extindere  retele electrice de distributie publica, loc. Sacalusesti, com.Agapia- zona PT2 Sacalusesti, judetul Neamt, ” click
76  26.03.2018  Dispozitie privind desemnarea persoanelor responsabile  cu implementarea  informatiilor prevazute in Protocolul- cadru de cooperare privind schimbul  de informatii, inregistrat  sub nr. 3264/12.03.2018,  la nivelul Comunei Agapia click
77  28.03.2018  Dispozitie modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
78  28.03.2018  Dispozitie modificarea dreptului de alocatie familiala de sustinere click
79  28.03.2018  Dispozitie privind acordarea dreptului de ajutor social click
80  02.04.2018  Dispozitie privind desemnarea domnului PANGA GHEORGHITA, SEF SVSU AGAPIA  ca reprezentant al Primariei comunei Agapia in Comisia mixta pentru verificarea   modului   in   care   au   fost   salubrizate cursurile  de  apa,  precum  si  realizarii  si  intretinerii santurilor si rigolelor in localitati, pentru asigurarea sectiunilor   de   scurgere   a   apelor   mari   la   nivelul comunei Agapia click
81  01.04.2018  Dispozitie privind privind desemnarea reprezentantilor Primariei comnei Agapia in echipa tehnica pentru evidentierea locuintelor din satele Filioara si Varatec, racordate la reteaua de apa potabila si montarea apometrelor click
82  12.04.2018  Consiliului local al comunei Agapia Judetul Neamt, in data de 12 APRILIE 2018 click
83  20.04.2018  Dispozitie  privind  convocarea  sedintei    ordinare  a Consiliului local al comunei Agapia
Judetul Neamt, in data de  25 APRILIE  2018
click
84  20.04.2018  Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului GAIŢĂ MIHAI -MIRCEA click
85  26.04.2018  Dispozitie privind aducerea la cunostinta personalului
Primariei comunei Agapia a Raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2017 , a planului multianual de audit intern aferent perioadei
2018-2020 si a Planului anual de audit public intern aferent anului 2018
click

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.