Regulament de ocupare a unui post vacant

17-06-2014

 REGULAMENT

privind conditiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Primariei comunei Agapia 
 
CAPITOLUL I 
Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual
 
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
 
Prezentul Regulament este intocmit in baza prevederilor HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
Click aici pentru a vizualiza Regulamentul integral.
 

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Primariei comunei Agapia. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei comunei Agapia.